រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ០១នាក់ទៀត ជាពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃ

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៣៨៣ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៣៦២ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល = ២១ នាក់

Loading...