រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ០១នាក់ទៀត ជាពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃ និងជាសះស្បើយ ០៣នាក់បន្ថែម

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៣៨៧ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៣៦៥ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល = ២២ នាក់

Loading...