រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ០២នាក់ទៀត ជាពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃ

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៣៨១ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៣៦២ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល = ១៩ នាក់

Loading...