រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ០២នាក់ទៀត ជាពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃ ០១នាក់ និងអ្នកដំណើរបរទេស ០១នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៤៤១ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៣៨៦ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល = ៥៥ នាក់

Loading...