រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ០២នាក់ទៀត (ជាពលករខ្មែរមកពីថៃ ០១នាក់ និងអ្នកដំណើរមកពីបរទេស ០១នាក់) និងព្យាបាលជាសះស្បើយ ០២នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៤៥៨ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៤០៥ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល = ៥៣ នាក់

Loading...