រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ០៣នាក់ទៀត ជាពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃ និងជាសះស្បើយ ០៣នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៤៣៩ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៣៨៥ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល = ៥៤ នាក់

Loading...