រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ០៥នាក់ទៀត ជាពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃ ០៤នាក់ និងអ្នកដំណើរបរទេស ០១នាក់ និងជាសះស្បើយ ០៤នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៤៥៣ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៣៩៦ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល = ៥៧ នាក់

Loading...