រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ០៦នាក់ទៀត ជាពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃ

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៣៩៨នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៣៧៦ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល = ២២ នាក់

Loading...