រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ០៧នាក់ទៀត ជាពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃ និងជាសះស្បើយ ០៦នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៤៤៨ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៣៩២ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល = ៥៦ នាក់

Loading...