រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ១០នាក់ទៀត ជាពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃ និងជាសះស្បើយ ០១នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៤៣៦ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៣៨២ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល = ៥៤ នាក់

Loading...