រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ១៣នាក់ទៀត (ពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃ ០៨នាក់ និង ០៥នាក់ទៀត មកពីបរទេស) និងជាសះស្បើយ ០១នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៤១១ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៣៧៧ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល = ៣៤ នាក់

Loading...