រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ១៥នាក់ទៀត ជាពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃ និងជាសះស្បើយ ០៤នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៤២៦ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៣៨១ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល = ៤៥ នាក់

Loading...