រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៤៤នាក់និងជាសះស្បើយ ៦៨នាក់

ភ្នំពេញ:ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកនេះបានប្រកាសថាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៤៤នាក់ទៀត និងជាសះស្បើយ ៦៨នាក់(ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៤៣នាក់ អ្នកដំណើរពីបរទេស ០១នាក់)។ក្នុងនេះនៅភ្នំពេញ (២៥) ព្រះសីហនុ (១៧) ស្វាយរៀង (១) ។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៤ ខែមេសា អ្នកឆ្លងសរុប២៦៨៩ នាក់,អ្នកជាសះស្បើយ១៦៥៣ នាក់,អ្នកកំពុងព្យាបាល១០១២ នាក់
និងអ្នកស្លាប់ ១៩ នាក់។

Loading...