រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៦២៤នាក់ទៀត (សហគមន៍ទាំង ៦២៤នាក់) និងជាសះស្បើយ ៤៨នាក់

ភ្នំពេញ (465) ព្រះសីហនុ (144) តាកែវ (10) ស្វាយរៀង (3) កំពង់ចាម (1) ពោធិ៍សាត់ (1)

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ 🇰🇭
– អ្នកឆ្លងសរុប= ៧០១៣ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= ២៥២៤ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល= ៤៤៣៩ នាក់
– អ្នកស្លាប់= ៤៥ នាក់

Loading...