រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី ៨៦​នាក់​ទៀត និង​ជាសះស្បើយ ៣៤​នាក់​

ភ្នំពេញ: សេចក្ដី​ជូន​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល នៅ​ថ្ងៃទី​២៨​មីនាឆ្នាំ​២០២១​នេះ បាន​បង្ហាញថា គិត​ត្រឹម​ព្រឹក ថ្ងៃទី​២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១ រក​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី ៨៦​នាក់ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍ មាន​ករណី​ជាសះស្បើយ​ចំនួន​៣៤​នាក់ និង​ស្លាប់​២​នាក់​(​សរុប​១០​នាក់​)​។​

Loading...