រកឃេីញករណីឆ្លងថ្មីចំនួន ៤៣១នាក់


-សហគមន៍ ៤២៩នាក់ 【ភ្នំពេញ ២៧១ | ព្រះសីហនុ ១៣៣ | កណ្តាល ១០ | តាកែវ ៤ | កំពង់ចាម ៤ | ស្វាយរៀង ១ | ព្រៃវែង ២ | កំពត ១ | កំពង់ធំ ១ | ត្បូងឃ្មុំ ១ | កំពង់ឆ្នាំង១ 】
-ចូលកម្ពុជា ២នាក់
-ជាសះស្បើយ ៣១នាក់

– សហគមន៍សរុបកេីនដល់ ៦៨៩៩នាក់
– អ្នកឆ្លងសរុប ៧៤៤៤នាក់
– អ្នកសម្រាកព្យាបាល ៤៨៣៥នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយសរុប ២៥៥៥នាក់
– អ្នកស្លាប់ ៤៩នាក់

Loading...