រកឃេីញករណីឆ្លងថ្មីចំនួន ៣៨៨នាក់

-សហគមន៍ ៣៨៧នាក់ 【ភ្នំពេញ ៣៣១ | បន្ទាយមានជ័យ ៣៥ |ព្រៃវែង ៨ | កណ្តាល ៤ | កំពង់ស្ពឺ ៣ | សៀមរាប ១ | តាកែវ ២ | កំពង់ចាម ២ | ស្វាយរៀង ១ 】

-ចូលកម្ពុជា ១នាក់

-ជាសះស្បើយ ៤៨នាក់

– អ្នកឆ្លងសរុប ១៣៧៩០នាក់

– អ្នកសម្រាកព្យាបាល ៨៤៨៧នាក់

– អ្នកជាសះស្បើយសរុប ៥២០០នាក់

– អ្នកស្លាប់សរុប ៩៣នាក់ + ៣នាក់ថ្មី

Loading...