ផ្អាកការរៀបចំពិធីមង្គលការ ពិធីជប់លៀង ការជួបជុំតាមបែបសាសនានានាជាបណ្ដោះអាសន្ន

ខេត្តកំពង់ចាម ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានលិខិតស្តីពីការផ្អាកការរៀបចំពិធីមង្គលការ ពិធីជប់ លៀង ការជួបជុំតាមបែបសាសនានានាជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល ២សប្តាហ៍ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ «សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ»៕

Loading...