រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បង្កើនការយកសំណាកពីមនុស្សស្ថិតនៅតំបន់ ដែលកំពុងផ្ទុះជំងឺកូវីដខ្លាំង

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បង្កើនការយកសំណាកពីមនុស្សស្ថិតនៅតំបន់ ដែលកំពុងផ្ទុះជំងឺកូវីដខ្លាំង ហើយរដ្ឋបាលសង្កាត់ទាំង១០៥ នៃខណ្ឌទាំង១៤ ត្រូវរៀបចំមន្តី ប្រចាំការដើម្បីផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានដែលត្រូវទៅធ្វើតេស្តយកសំណាក។ នេះបើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងដែលទទួលបាននារសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១៕

Loading...