រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ បង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណ​អ្នក​កើត​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ចំនួន ២៥​នាក់ ដែល​រកឃើញ​នៅ​ថ្ងៃទី​០៣ ខែមេសា

​ភ្នំពេញ​: រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ បានបង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណ​អ្នក​កើត​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ចំនួន ២៥​នាក់ ដែល​រកឃើញ​នៅ​ថ្ងៃទី​០៣ ខែមេសា ។​

​ការបង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណ​អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ទាំងនេះ ដើម្បី​ជាការ​ជូនដំណឹង​មួយ​ដល់​អ្នក ដែល​ដឹងថា ពាក់ព័ន្ធ​ផ្ទាល់ ឬ​ដោយ​ប្រយោល​ជាមួយ​អ្នកជំងឺ ហើយ​ទៅធ្វើ​តេស្ត​សុខភាព ឬ​ធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក និង​ដាក់ចេញ​វិធានការ​នានា ដើម្បី​ថែទាំ​ង​សុខភាព និង​ទប់ស្កាត់​កុំឱ្យមាន​ចម្លង​បន្ត៕

Loading...