រត់ទៅលោតទឹកសំលាប់ខ្លួនតែត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋ ជួយសង្គ្រោះទាន់ពេល

ស្រីម្នាក់ អាយុ២០ឆ្នាំជាង អង្គុយយំនៅកន្លែងហាត់ប្រាណ មាត់ទន្លេ ខាងមុខព្រះបរមរាជវាំង ខណ្ឌដូនពេញ ហេីយរត់ទៅលោតទឹកសំលាប់ខ្លួនតែត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋ ជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលា ឥលូវសន្លប់បាត់ស្មារតីហេីយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងជួយសង្គ្រោះបឋមសិនហេីយ កាលពិយប់ថ្ងៃទី01 ខែមេសា ឆ្នាំ2016

2w

1a

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *