រថយន្តលោក ហ៊ុន តូ តម្លៃជាង១លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ៖ លោក ហ៊ុន តូ ជាមួយរថយន្ត McLaren P1 តម្លៃជាង ១លានដុល្លារ បង្ហាញវត្តមានលើដងវិថី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ រថយន្តនេះ មានតែ ៣៧៥គ្រឿងប៉ុណ្ណោះ នៅលើពិភពលោក ដូច្នេះ កម្ពុជា ជាប្រទេសមួយ ក្នុង ចំណោម ប្រទេសដ៏តិចតួចបំផុត ដែលមានរថយន្ត ដ៏ល្បាញល្បីនៅលើពិភពលោកមួយនេះ ៕

ds

s

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *