រូបថត Alex ស្ថាបនិកចលនាមាតាធម្មជាតិ ពិតឬមិនពិត?

​ភ្នំពេញ : ដោយសារ​បច្ចេកវិទ្យា​កា​ន់​តែ​ទំនើប​បានធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ដែលមាន​និន្នាការ​ ផ្ទុយគ្នា​បាន​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​នេះ ដើម្បី​លាប​ពណ៌​ឲ្យ​បាន​(​បន្ទាប​បន្ទោ​ក​)​។ ជាក់ស្តែង​រូបភាព​មួយ​សន្លឹក​ត្រូវបាន​ជនខិលខូច​យកមក​កាត់ត​បង្ហាញ​ពី​ឆន្ទៈ តែ​ត្រូវបាន​គេ​រកឃើញ​នូវ​រូបភាព​ប្រភពដើម​។

f9550749-9d7d-4546-aafa-3a88e92c7ca8

5af9bfd3-1c6a-4bdb-a4bc-9dbceeb6dde0

f1a9fa2b-7dc4-4cf8-b068-a2966d93b48b

e9c12229-b9b8-44fd-8502-87b870dab2b9

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *