លទ្ធផលអនុវត្តបម្រាមគោលចរ ៖ យានយន្តសរុប១៧៤ គ្រឿងត្រូវបានឃាត់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ តាមរបាយ ការណ៍គិតចាប់ពីថ្ងៃអនុវត្ត បម្រាមគោលចរ រហូតមកដល់ ពេលនេះគឺ សមត្ថកិច្ចរាជធានី ភ្នំពេញ ឃាត់យានយន្តសរុប ១៧៤គ្រឿង ក្នុងនោះ ម៉ូតូ ១៤៦គ្រឿង និងរថយន្ត ២៨គ្រឿង។ ដោយឡែកនៅយប់ថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ សមត្ថកិច្ចឃាត់បានម៉ូតូ ៨គ្រឿង និងរថយន្ត ១គ្រឿង៕

Loading...