លិខិតរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ អបអសាទរ លោកជំទាវ អោង សានស៊ូជី ដែលទទួលជ័យជំនះការបោះឆ្នោតជាសកល នៅមីយ៉ាន់ម៉ា

លិខិតរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ អបអសាទរ លោកជំទាវ អោង សានស៊ូជី ដែលទទួលជ័យជំនះការបោះឆ្នោតជាសកល នៅមីយ៉ាន់ម៉ា

Loading...