លោក​ ណៅ​ ធួ​ក​៖​ រដូវ​ត្រី​ ប្រហុក​ចាប់ផ្តើម​ ត្រូវ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧​ ធ្នូ​ ២០១៤​ ដល់​ ៤​ មក​រា​ ២០១៥

​ភ្នំពេញ​៖​ ប្រធាន​រដ្ឋបាល​ជលផល​ បាន​លើក​ឡើង​ថា​ រដូវ​កាល​ធ្វើ​ត្រី​ប្រហុក​បាន​ចាប់ផ្តើម​ត្រូវ​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧​ ធ្នូ​ ២០១៤
​ដល់​ ៤​ មក​រា​ ២០១៥​ ប៉ុន្តែ​តម្លៃ​ថ្លៃ​ជាង​ឆ្នាំ​មុន​។​ ហើយ​តាម​ការ​ព្យាករ​ណ៏​នឹង​ត្រូវ​ម្តងទៀត​ នៅ​ចុង​ខែមករា​
​និង​ដើមខែ​កុម្ភៈ​ ២០១៥​។​

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *