លោក ជា សុផារ៉ា បង្កើតក្រុមការងារចុះដោះស្រាយជម្លោះដីធ្លី២៧ក្រុម ចុះប្រមូលរឿងដីធ្លីតាមរាជធានី-ខេត្ត

ភ្នំពេញ: ជាយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីមួយទៀតហើយ ដែលកើតចេញពីការផ្តួចផ្តើមគំនិតរបស់ លោក ជា សុផារ៉ា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ នោះគឺលោកបានបង្កើតក្រុមការងារចំនួន២៧ក្រុម ដើម្បីចុះដោះស្រាយជម្លោះដីធ្លី ដែលបាននិងកំពុងកើតឡើង ហើយនៅសេសសល់រហូតមកដល់ពេលនេះ នៅទូទាំងប្រទេស។

សម្រាប់ក្រុមនីមួយៗ មានប្រធានម្នាក់ជាថ្នាក់រដ្ឋលេខាធិការ ថ្នាក់អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងទីប្រឹក្សា ហើយមានសមាជិក៣នាក់ទៀត ដែលជាមន្រ្តីនៅក្នុងក្រសួង។

យោងតាមសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារចុះដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លី របស់លោក ជា សុផារ៉ា នៅថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ បានបញ្ជាក់ថា ក្រុមដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីទាំងអស់មាន២៧ក្រុម ដែលក្រុមនីមួយៗ មានប្រធាន និងសមាជិក៤នាក់ ដូច្នេះមានទាំង១០៨នាក់ សម្រាប់ចុះទៅស្វែងរកបញ្ហាជម្លោះដីធ្លី ដែលបានកើតឡើងទូទាំងប្រទេសនោះ៖

1
2
3

4

5
6

7

8

9

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *