លោក ជុំ សុន្ទរី អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បញ្ជាក់ថា ពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ នៅប្រទេសថៃ មិនមានការគាបសង្កត់ដូចអ្វីដែលបណ្តាញសង្គម Facebook បានផ្សព្វផ្សាយនោះទេ

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ លោក ជុំ សុន្ទរី  បញ្ជាក់ថា ពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ នៅប្រទេសថៃ មិនមានការគាបសង្កត់ដូចអ្វីដែលបណ្តាញសង្គម Facebook បានផ្សព្វផ្សាយនោះទេ

Loading...