លោក Rudy Giuliani សារភាពចំពោះការអះអាងបំផ្លើសអំពីការលួចបន្លំអ្នកបោះឆ្នោត

Rudy Giuliani សារភាពចំពោះការអះអាងបំផ្លើសអំពីការ លួចបន្លំអ្នកបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីនិយាយថាក្រុង Detroit មានអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនជាងពលរដ្ឋ។

មេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រធានាធិបតី Trump លោក Rudy Giuliani បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធី Lou Dobbs យប់ថ្ងៃច័ន្ទដែលជាកន្លែងដែលគាត់បានធ្វើឱ្យមានកាភ្ញាក់ផ្អើល។

មិនយូរប៉ុន្មានមុនពេលការបង្ហាញខ្លួនរបស់ Giuliani ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃរដ្ឋ Michigan បានបញ្ជាក់ថាអ្នកឈ្នះ Joe Biden នៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋនេះ។ លើសពីនេះទៅទៀតក្រុមមេធាវីស្របច្បាប់របស់ Giuliani និង Trump បានរងការខាតបង់រាប់សិបនៅក្នុងតុលាការក្នុងការ ប៉ុនប៉ងរបស់ពួកគេដើម្បីបង្ហាញពីការបន្លំសន្លឹកឆ្នោតដែលបានរីករាលដាលនិងបដិសេធលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត។

Rudy Giuliani បានធ្វើការអះអាងពីការក្លែងបន្លំដោយគ្មានមូលដ្ឋាន ប៉ុន្តែបានសារភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគាត់និយាយបំផ្លើសយ៉ាងហោចណាស់នៅពេលនិយាយអំពីការក្លែងបន្លំនៅក្នុងទីក្រុង Detroit ៕

Loading...