វិធី​ធ្វើឱ្យ​មនុស្សស្រី​ឆាប់​សម្រេច​ទឹកកាម​ក្នុង​ពេល​រួម​ភេទ

វិធី​អាច​ធ្វើឱ្យ​ស្ត្រី​សម្រេច​កាម​បាន​លែង​ជា​រឿង​អាថ៌កំបាំង​ទៀត​ហើយ ព្រោះ​អ្នកស្រាវជ្រាវ​ជាច្រើន​បាន​រកឃើញ​ពី​វិធីសាស្ត្រ​ធ្វើឱ្យ​គូស្នេហ៍​របស់​អ្នក​ឈាន​ដល់​ចំណុច​កំពូល​បាន ។

ក្រុម​អ្នកស្រាវជ្រាវ​របស់​អាមេរិច​បាន​និយាយ​ថា ការបឺត​មាត់ ប្រើ​ដៃ​លេង​ឆ្តេញ ឬ​រួមភេទ​ដោយ​ប្រើ​មាត់ អាច​ជម្រុញ​ឱ្យ​ស្ត្រី​ឆាប់​សម្រេច​ទឹកកាម ។

ការសិក្សា​បាន​បង្ហាញ​ថា ស្ត្រី​អាច​សម្រេច​ទឹកកាម​បាន​ញឹកញាប់​ច្រើន ដោយសារ​ការរួមភេទ​ដោយ​ប្រើ​មាត់ និង​មាន​ក្តីសុខ​ខ្លាំង ។

ការស្រាវជ្រាវ​ក៏​បាន​ពិនិត្យ​ឃើញ​ថា វិធី​សម្រេច​កាម​ញឹកញាប់​មាន​លក្ខណៈ​ខុសគ្នា​ទៅតាម​ដៃគូ​រួមភេទ ។ គេ​បាន​រកឃើញ​ថា ស្ត្រី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​អាច​សម្រេច​ទឹកកាម​ក្នុង​ពេល​បង្កាត់​ភ្លើង​ស្នេហ៍​បាន​ច្រើន​ជាង​ស្ត្រី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ផ្ទុយគ្នា ៕

ប្រែសម្រួលដោយ៖ មង្គលការ

Loading...