សម្ដេចតេជោ តែងតាំងលោកស្រី វេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន ជាប្រធាន គណៈកម្មការកិច្ចការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស

សម្ដេចតេជោ តែងតាំងលោកស្រី វេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន ជាប្រធាន គណៈកម្មការកិច្ចការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស

Loading...