សម្តេចតេជោ​បញ្ចេញម៉ាស២លានម៉ាសក្រណាត់ចែកជូនពលរដ្ឋសហគមន៍ក្រីក្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ​៖​ សម្តេចតេជោ​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ តាមរយៈក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យបញ្ចេញម៉ាស២លានម៉ាសក្រណាត់ពីឃ្លាំងយុទ្ធសាស្រ្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល​ ដេីម្បីចែកជូនដល់ពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

 

Loading...