សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា និង លោក ស្យង់ ព័រ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជា បានអញ្ជើញបញ្ជារគ្រឿងចក្របើកការដ្ឋានសាង សង់ពង្រីក និងលើកកម្រិតគុណភាពកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៣ ដែលមានប្រវែងជាង ១៣៤គម ដែលកាត់ភ្នំពេញ (ចោមចៅ) កណ្តាល, តាកែវ, កំពង់ស្ពឺ, និង កំពត នៅថ្ងទី ៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា និង លោក ស្យង់ ព័រ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជា បានអញ្ជើញបញ្ជារគ្រឿងចក្របើកការដ្ឋានសាង សង់ពង្រីក និងលើកកម្រិតគុណភាពកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៣ ដែលមានប្រវែងជាង ១៣៤គម ដែលកាត់ភ្នំពេញ (ចោមចៅ) កណ្តាល, តាកែវ, កំពង់ស្ពឺ, និង កំពត នៅថ្ងទី ៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨

 

 

Loading...