សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រមុខរដ្ឋាភិបាល​ស្ដីពី«​ហិរញ្ញប្បទាន​របៀបវារៈ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ដោយ​ចីរភាព ឆ្នាំ ២០៣០ ក្នុង​កាលៈទេសៈ​កូវីដ-១៩ និង ​ពេល​ខាងមុខ»

(ភ្នំពេញ)៖ ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្ដីពី«​ហិរញ្ញប្បទាន​របៀបវារៈ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ដោយ​ចីរភាព ឆ្នាំ ២០៣០ ក្នុង​កាលៈទេសៈ​កូវីដ-១៩ និង ​ពេល​ខាងមុខ» សម្តេចតេជោបានសម្តែងនូវ ក្តីរីករាយ ​ដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្តីពី ​«ហិរញ្ញប្បទាន​របៀបវារៈ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ដោយ​ចីរភាព ឆ្នាំ ២០៣០ ក្នុង​កាលៈទេសៈ​កូវីដ-១៩ និង ពេល​ខាងមុខ» ។​​ ជាការពិត, ​វឌ្ឍភាពដែលសម្រេចបានក្រោមក្របខណ្ឌនៃ​របៀបវារៈ​នេះ ​កំពុង​​ទទួល​រងការបំផ្លាញ ដោយសារផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ មកលើសង្គម និង សេដ្ឋកិច្ច បណ្ដាលមកពីជំងឺកូវីដ -១៩ ។

ការបន្ទុចបង្អាក់នេះ កើតឡើងដោយសារមូលហេតុចម្បងៗមួយចំនួន រួមមាន ​៖ (១).ការ​ថមថយ​នៃ​កិច្ច​ខិតខំប្រឹង​ប្រែងរបស់​​ប្រទេស​នីមួយៗ ឈរលើភាពចាំបាច់ក្នុងការ​បង្វែរ​ទិសដៅ​អាទិភាព​គោលនយោបាយ ​និង ​ធនធាន​ ដើម្បី​​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ កូវីដ-១៩; និង (២).ការ​កើនឡើងនូវការប្រកាន់យកគោលការណ៍​គាំពារ​និយមជ្រុល​​របស់​ប្រទេសមហា-អំណាច​មួយចំនួន ដែល​កំពុងតែបំផ្លាញប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយម, សកលភាវូបនីយកម្ម និង ក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ច-សហការជាអន្តរជាតិផ្សេងទៀត ហើយក៏ជាដំណើរបញ្រ្ចាស់ទិស​នៃកិច្ច​ប្រឹង​ប្រែងសំដៅសម្រេចឲ្យបាននូវ​​របៀបវារៈ​ឆ្នាំ ២០៣០ ​​។​

ក្នុងឱកាសនោះសម្តេចបានចាប់ អារម្មណ៍ថា ក្នុងបរិការណ៍បែបនេះ, ពេល​វេលា​កំណត់នៅឆ្នាំ ២០៣០ ដើម្បី​​សម្រេចឱ្យ​បាននូវ​បង្គោល​ចរ ​និង ​គោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព ប្រហែលជានឹងគប្បីត្រូវបានពិចារណាពន្យា ។ ច្បាស់ណាស់ថា, ការណ៍នេះ ទាមទារឱ្យមានការវាយតម្លៃឡើងវិញក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់, ទាំងក្នុងក្រប- ខ័ណ្ឌនៃវេលាកំណត់, ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ, ផែនការអនុវត្ត និង ធនធាន សម្រាប់​ការ​​សម្រេច​បាននូវរបៀបវារៈរបស់យើង បន្ទាប់ពីស្ថានភាពនៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ មានភាពធូរស្បើយ ។

លើមូលដ្ឋាន​នេះ ខ្ញុំសូមគូសរំលេចនូវការងារជាអាទិភាពមួយចំនួន ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហិរញ្ញប្បទានដែលជាមធ្យាបាយមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់បម្រើឲ្យកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងការឈានទៅសម្រេចបាននូវរបៀបវារៈឆ្នាំ ២០៣០ ​ដូចខាងក្រោម ៖

ទី១. ការប្រែក្លាយការគំរាមកំហែងពីជំងឺកូវីដ-១៩ ទៅជាឱកាសសម្រាប់ការកែទម្រង់នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗ ដើម្បីពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងនៃសេដ្ឋកិច្ច, ​បង្កបរិយា​កាស​អំណោយ​ផល​ដល់ការធ្វើធុរកិច្ច និង ពង្រឹងការប្រមូលចំណូលរដ្ឋ ។ ទន្ទឹមនេះ, យើងត្រូវធ្វើអាទិភាវូបនីយកម្មចំណាយថវិកាជាតិ ដោយផ្តោតលើវិស័យពាក់ព័ន្ធដោយត្រង់ជាមួយគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព ២០៣០ ជាអាទិ៍ អប់រំ, សុខាភិបាល, ការគាំពាសង្គម, កសិកម្ម និង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ។

ទី២. ការលើកកម្ពស់គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម និង កិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម ព្រមជាមួយនឹងការ-ផ្តល់ភាពអនុគ្រោះដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីធានាថា ផលប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីសកលភាវូប- នីយកម្ម ត្រូវបានវិភាជប្រកបដោយសមធម៌ និង ប្រសិទ្ធភាព ។ ក្នុង​ស្មារតី​នេះ, ពិភពលោក​ចាំបាច់ត្រូវ​បន្តជំរុញ​ និង គាំទ្រគោលការណ៍សកលភាវូបនីយកម្ម តាមរយៈការបើកចំហពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ឲ្យ​កាន់តែ​ទូលំទូលាយ និង ការគាំទ្រ​ប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយម ឲ្យ​កាន់តែ​ខ្លាំងក្លា ។

ទី៣. ការបន្តពង្រឹងស្ថិរភាព និង ពិពិធកម្មវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ, នវានុវត្តន៍, និង ការលើកកម្ពស់តួនាទី និង ជវភាពរបស់វិស័យឯកជន ដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់បម្រើឲ្យគោលដៅនៃរបៀបវារៈឆ្នាំ ២០៣០ តាមរយៈការដាក់ចេញនូវវិធានការលើកទឹកចិត្ត និង ជំរុញការវិនិយោគ និង រំហូរមូលធនឯកជន ទៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ពិសេស ការជំរុញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស និង ការលើកកម្ពស់យន្តការភាពជាដៃគូរវាងវិស័យរដ្ឋ និង ឯកជន។

ទី៤. ការបន្តធានាឲ្យបាននូវនិរន្តភាពនៃការផ្តល់ជំនួយអន្តរជាតិ ជាពិសេស ជំនួយផ្នែក​ហិរញ្ញ​វត្ថុ ចំពោះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីបន្តជំរុញចលនការនៃកិច្ចការកែទម្រង់បម្រើឲ្យ​របៀប​វារៈឆ្នាំ ២០៣០ ។

ទី៥. ការបន្តពង្រឹងភាពជាម្ចាស់របស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ តាមរយៈកសាងភាពជាដៃគូរវាងបណ្តាតួអង្គអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់, ទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទ្វេភាគី, ពហុភាគី, វិស័យឯកជន និង តួអង្គអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀត ។ បន្ថែមលើនេះ, យើងក៏ត្រូវធានាឱ្យបានផងដែរ នូវភាពស៊ីចង្វាក់គ្នា, ប្រកបដោយតម្លាភាព និង ការទទួល-ខុសត្រូវ, រវាងគោលនយោបាយរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍, ទាំងទ្វេភាគី និងពហុភាគី, ជាមួយនឹងឤទិភាពនៃគោល-នយោបាយជាតិ នៅក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និង ក្នុងរយៈពេលវែងហួសពីនេះ ដើម្បីគោលដៅនៃការ-អភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព ។

ក្នុងបរិបទនេះ, ច្បាស់ណាស់ថា​ ពិភពលោក​នឹង​មិនអាច​បន្តនិរន្តរភា​ពប្រកបដោយ​សុខសន្តិភាព និង​ ភាពសុខុដុមរមនា​ ដោយ​គ្មាន​វត្តមាន​របស់អង្គការ​សហប្រជាជាតិ ដែលរឹង​មាំ និង ​ទទួលបាន​នូវការ​គោរពពេញលេញ​​ពី​បណ្តា​ប្រទេស​ជាសមាជិកទាំងអស់​ នោះឡើយ ​។

​ ក្នុង​ស្មារតី​នេះ​, កម្ពុជា​​បន្ត​​គាំទ្រយ៉ាង​មោះមុត​លើ​​តួនាទី​របស់អង្គការ​សហប្រជាជាតិ ព្រមទាំងសូម​​លើកទឹកចិត្តដល់​​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ ឲ្យ​សកម្មបន្តបំពេញ​តួនាទីរបស់ខ្លួន ក្នុងការគាំទ្រ​ដល់​រដ្ឋជា​សមាជិក​ទាំង​អស់ ជាពិសេសដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ។

មុន​នឹងបញ្ចប់, ខ្ញុំសូមគូសបញ្ជាក់សារជាថ្មី​ថា កម្ពុជាត្រៀមរួចជាស្រេច ដើម្បីរួមចំណែក​ជាមួយដៃ​គូអភិវឌ្ឍន៍​ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់, ទាំងទ្វេភាគី និង ពហុភាគី, ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងស្តារស្ថានភាពសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច និង លើកស្ទួយនូវវិបុលភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ក្រោយពីវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ។ ខ្ញុំ​ជឿជាក់ថា ​កិច្ចប្រឹងប្រែង និង ​កិច្ចសហការគ្នា ​ដែល​កាន់តែ​​​មានភាពប្រទាក់ក្រឡា, ស្អិតរមួត និង ​ឆ្លើយ​តបគ្នា​ទៅវិញទៅ​មក​កាន់តែ​ខ្ពស់ នឹង​ជួយឱ្យ​យើងអាច​សម្រេច​បាន​​នូវចក្ខុវិស័យ​​​​​នៃ​ការអភិវឌ្ឍប្រកប​ដោយ​ចីរភាព ជាក់ជាមិនខាន ទោះជាអាចត្រូវប្រឈមនឹងការពន្យាពេលខ្លះក៏ដោយ ៕

 

Loading...