សម្លេងក៏បាន ប្រគុំភ្លេង ក៏ឡូយទៀត! អ្នកទស្សនា សរសើរ សមត្ថភាពបេក្ខជន អុច សុភៈ ក្នុងកម្មវិធី Cambodia’s Got Talent (វីដេអូឃ្លីប)

នៅក្នុង កម្មវិធី Cambodia’s Got Talent នេះដែរ ខ្មែរឡូត កត់សម្គាល់ឃើញថា ទាំងទស្សនិកជន ទស្សនាផ្ទាល់ និង អ្នកលេងហ្វេសប៊ុក បានចាប់អារម្មណ៍ យ៉ាងខ្លាំង ទៅលើ សមត្ថភាព បេក្ខជន អុច សុភៈ ដែលគាត់បាន សម្តែង តន្រ្តីស្រុកស្រែ នៅក្នុង សប្តាហ៍ទី១នេះ។

ដើម្បីជាការ ទស្សនាកំសាន្ត នាដើមសប្តាហ៍នេះ សូមប្រិយមិត្ត ខ្មែរឡូត តាមដាន នូវការសម្តែងសមត្ថភាព របស់គាត់ ទាំងអស់ ហើយចូលរួម បញ្ចេញមតិ របស់អ្នក ចំពោះរូបគាត់ ផងទៅមើល តើយល់យ៉ាងណាដែរ?

វីដេអូ

យោបល់ខ្លះៗដែលមិត្តក្នុង Facebook ផ្តល់:
Got's Talent comments

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *