សារនយោបាយលាយដោយទឹកភ្នែករបស់អ្នកស្រី អ៊ុង សានសូជី

មេដឹកនាំភូមាបានថ្លែងទៅកាន់ពលករជនជាតិភូមានៅប្រទេសថៃថា “តោះយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងវិញ” សារយ៉ាងខ្លីនេះបានចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបេះដូងអារម្មណ៍ជនជាតិភូមាក្នុងប្រទេសថៃភ្លាមៗធ្វើអោយទឹកភ្នែកហូរស្រក់ដូចភ្លៀង១មេដាបទីក្រុងបាងកក…មេដឹកនាំភូមាបានសំណូមពរអោយជនជាតិភូមាទាំងអស់វិលត្រឡប់ទៅធ្វើការងារក្នុងប្រទេសដែលជាមាតុភូមិកំណើត ។

វីដេអូលោកស្រី ស៊ូជី បំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេស

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *