សាហាវមែន​! ចោរស្រី​ម្នាក់​​លួច​ទូរទស្សន៍​ ១គ្រឿង​​លាក់​​​ក្នុង​​​​​រ៉ូប​​បាន​ (មានវីដេអូ)

កូស្ដារីកា៖ ហេតុការណ៍​នេះ​បាន​កើតឡើង នៅក្នុង ទីក្រុង Guapiles ដែល ចោរស្រីម្នាក់ ហ៊ានលាក់ ទូរទស្សន៍ នៅ​ក្រោមរ៉ូប។ គួរ​បញ្ជាក់ទៀត ថា ចោរស្រីនេះ ធ្វើសកម្មភាព​ប្រហែលជា ១៣វិនាទី ប៉ុណ្ណោះ ដែលពិត ជារហ័ស ខ្លាំង ហើយ សកម្មភាពរបស់ នាងត្រូវបាន ប៉ូលីសយល់ថា នាងប្រហែលជា មាន បទពិសោធន៍ ច្រើន៕ សូមទស្សនាវីដេអូ៖

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *