សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីជំនួបរវាង ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ជាមួយនឹង លោកជំទាវ Louise MUSHIKIWABO អគ្គលេខាធិការអង្គការអន្តរជាតិហ្រ្វង់កូហ្វូនី តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ

Loading...