ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បំភ្លឺព័ត៌មានទាក់ទងពលការិនីខ្មែរម្នាក់បាត់បង់ជីវិត

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ៖ ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានស្រាយបំភ្លឺព័ត៌មានជុំវិញពលការិនីខ្មែរម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នៅតំបន់ផូឆន់ ។

លោក ឡុង ឌីម៉ង់ ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបញ្ជាក់ថា ការទូទាត់ប្រាក់ធានារ៉ាប់រង ត្រូវបានផ្ទេរទៅកុងធនាគារផ្ទាល់របស់ឪពុកម្តាយ ឬបងប្អូនសព ។

– ការយកមរណភាពបងប្អូនខ្មែរ មកបំផ្លើសដើម្បីផលប្រយោជន៍ណាមួយ ជារឿងអមនុស្សធម៌បំផុតចំពោះជាតិសាសន៍ខ្លួន។

Loading...