ស្រូវ​ជាង​១០០​ហិកតារ​នៅ​ឃុំ​ព្រៃខ្ពស់​ខេត្ត​បាត់ដំបង​កំពុង​រង​ការ​បំផ្លាញ​ដោយសារ​ទឹក​ជំនន់

ខេត្ត​បាត់ដំបង៖ទាក់ទង​នឹង​រឿង​ទឹក​ជំនន់​នៅ​ឯ​ឃុំ​ព្រៃខ្ពស់ ស្រុក​បវេល ខេត្ត​បាត់ដំបង ប្រជាពលរដ្ឋ​កំពុង​មាន​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​អំពី​ការ​បំផ្លាញ​ដំណាំ​ស្រូវ​ ជាង ១០០​ហិកតារ។ ឃុំ​ព្រៃខ្ពស់ គឺ​ជា​ឃុំ​ថ្មី​មួយ​ទៀត​ក្នុង​ស្រុក​បវេល ដែល​កំពុង​ជន់​លិច​ដោយ​ទឹក​ជំនន់ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កញ្ញា នេះ។

image2

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *