ហ្វេសប៊ុក បន្ថែមភាសាខ្មែរប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ

ភ្នំពេញ៖ បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុក បានបន្ថែមភាសាខ្មែរយើងប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមដ៏ធំមួយនេះ ។

ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរចំណុចនេះ លោកអ្នកចូលទៅកាន់៖
(នៅខាងឆ្វេងដៃ) ជ្រើសរើសយក Setting រើសរក Language រួច Edit បន្ទាប់មក រកពាក្យថា ភាសាខ្មែរ រួច Save Change ជាការស្រេច ។

ដំណឹងនេះ ជាមោទនៈភាពមួយផងដែរ សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលចង់ឃើញ អក្សរសាស្ត្រជាតិរបស់ខ្លួន ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនោះ ៕

 

Untitled-1123

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *