អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់យានយន្តដែលខកខានការបង់ពន្ធផ្លូវប្រចាំឆ្នាំ​ ត្រូវប្រញាប់មកបង់ពន្ធឲ្យបានមុនថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា

ភ្នំពេញ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់យានយន្តដែលខកខានការបង់ពន្ធផ្លូវប្រចាំឆ្នាំ​ ត្រូវប្រញាប់មកបង់ពន្ធឲ្យបានមុនថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកានេះ

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះបានបញ្ជាក់ថា​ បេីម្ចាស់យានយន្នមិនបានបង់តាមកាលបរិច្ឆេទខាងលេីទេនឹងត្រូវទទួលរងការផាកពិន័យតាមច្បាប់ជាធរមាន៖

 

 

 

 

Loading...