អគ្គិភ័យឆេះឃ្លាំងពូកមួយកន្លែង ស្ថិតក្នុងភូមិកាកាប សង្កាត់កាកាបទី២ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ

ភ្នំពេញ: នៅ ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីអគ្គិភ័យឆេះឃ្លាំងពូកមួយកន្លែង ស្ថិតក្នុងភូមិកាកាប សង្កាត់កាកាបទី២ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ខណ:នេះសមត្ថកិច្ច កំពុងចុះអន្តរាគមន៍បាញ់ទឹកពន្លត់ ៕

Loading...