អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ចែកផ្លូវជាមួយមេធាវី

អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចែកផ្លូវជាមួយមេធាវីចោទប្រកាន់ពីបទដឹកនាំរបស់គាត់ទើបតែជាងមួយសប្តាហ៍មុនពេលការកាត់ទោសនៅព្រឹទ្ធសភារបស់គាត់នឹង ត្រូវបានចាប់ផ្តើម។

Butch Bowers និង Deborah Barbier មេធាវីទាំង ២ នៅរដ្ឋ South Carolina មិននៅជាមួយក្រុមការពារក្តីរបស់លោក Trump ទៀតទេ។ ប្រជាជនម្នាក់បានពិពណ៌នាអំពីការចែកផ្លូវគ្នានេះថាជា“ ការសំរេចចិត្តទៅវិញទៅមក” ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពខុសគ្នានៃមតិលើទិសដៅនៃករណីនេះ។ អ្នកទាំងពីរទទូចសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះខណៈដែលការពិភាក្សាជាការសន្ទនាលក្ខណៈឯកជន។

ជាមួយនឹងនេះគេបាននិយាយថាការបន្ថែមថ្មីទៅក្រុមមេធាវីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវប្រកាសក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃ។

ភាពចលាចលចាក់បញ្ចូលភាពមិនច្បាស់លាស់ថ្មីនៃយុទ្ធសាស្ត្រការពារក្តីរបស់លោក Trump នៅពេលដែលគាត់ត្រៀមប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ដែលគាត់បានញុះញង់ឱយ មានកុបកម្មនៅវិមានកាពីតូលអាមេរិកនៅថ្ងៃទី ៦ ខែមករាត្រូវបានច្រានចោលមុនពេលកាត់ក្តីចាប់ផ្តើមក៏ដោយការផ្តន្ទាទោសលើអតីតប្រធានាធិបតីគឺមិនទំនងនឹងអាចកើតមានឡើងទេ បើទោះបីក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់នៅមិនទាន់ត្រូវបានរៀបចំហើយក៏ដោយ៕

Loading...