អស់ទាស់! ស្រោម​អនាម័យ​ថ្មី ផ្សំ​ពី​សាច់ជ្រូក​បីជាន់

ស្រោមអនាម័យចម្លែកមួយ ត្រូវបានគេលាយផ្សំពី ចំណិតសាច់ថ្ពាល់ របស់សត្វជ្រូក ឬយ៉ាងហោចណាស់វាមានក្លិន និងរសជាតិដូចចំណិត សាច់ថ្ពាល់របស់សត្វជ្រូកដែរ ដែលយើងអាចយក មកប្រើប្រាស់ជំនួស ស្រោមអនាម័យផ្សេងៗ មានដូចជាក្លិនចេក ក្លិនប៉ោម ឬត្រសក់ជាដើមនោះបាន។

បើយោងតាមគេហទំព័ររបស់ទស្សនាវដ្តី cosmopolitan ដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះ បានឲ្យដឹងថា ស្រោមអនាម័យសាច់ជ្រូកបីជាន់ “Bacon Condom” ជ្រកក្រោមស្លាសញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម J&D’s ត្រូវបានគេអះអាងថាបានផ្សំ ធ្វើពីចំណិតសាច់ថ្ពាស់របស់សត្វជ្រូក ហើយយ៉ាងហើចណាស់ ក៏មានក្លិននិងរសជាតិដូច សាច់ជ្រូកបីជាន់ដែរ។

តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គេមិនបានលើកឡើ ងឲ្យដឹងច្បាស់អំពីប្រសិទ្ធភាព នៃការការការពាររបស់ ស្រោមអនាម័យមួយនេះទេ៕

bacon condom

condom

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *