អាជ្ញាធរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ហាមឃាត់ ដាច់ខាត ការលក់គ្រឿងស្រវឹង និងពិធីជួបជុំ ផឹកស៊ី ជប់លៀង លេងកម្សាន្ត គ្រប់ប្រភេទ ក្នុងអំឡុងពេល បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ខាងមុខនេះ

កំពង់ឆ្នាំងៈ អាជ្ញាធរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ហាមឃាត់ ដាច់ខាត ការលក់គ្រឿងស្រវឹង និងពិធីជួបជុំ ផឹកស៊ី ជប់លៀង លេងកម្សាន្ត គ្រប់ប្រភេទ ក្នុងអំឡុងពេល បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ខាងមុខនេះ។

Loading...