អ្នកជំងឺដែលឆ្លងកូវីដ-១៩នៅកម្ពុជាជាសះស្បើយ១០០ភាគរយហើយ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសនៅព្រឹកនេះថា អ្នកដែលឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅកម្ពុជាទាំង២៧៤បានព្យាបាលជាសះស្បើយ១០០ភាគរយហើយ៖

Loading...