អ្នកមានអំណាច អ្នកមានលុយ ឈ្លោះគ្នាដណ្ដើមកាន់កាប់ដីបឹងដែនឡូត៍នេសាទរដ្ឋនៅស្រុកស្អាង

កណ្ដាល ៖ ជម្លោះដ៏ក្ដៅគគុកមួយផ្ដើមចេញពីអ្នកមានលុយ មានអំណាចចំនួន ៣ ក្រុម ៖ ១- ឈ្មោះ ចែ មួយ រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ ២- ឈ្មោះ ចែ លន់ រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ និង ៣- ក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍន៍ ដោយពួកគេទាំង ៣ ក្រុម បានចិញ្ចឹមចិត្តលោភលន់ទន្ទ្រានកាន់កាប់យកដីបឹងក្នុងដែនឡូត៍នេសាទរបស់រដ្ឋ នៅឃុំស្អាងភ្នំ ស្រុកស្អាង។

 

ee6baf97843aad8c5801d7e15ee99c85_L

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *