ឧកញ៉ា និងប្រធានក្រុមហ៊ុនធំៗ៤រូប ត្រូវបានអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ កោះអញ្ជើញឲ្យចូលខ្លួនទៅបង់ពន្ធចូលថវិកាជាតិ

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញលិខិតកោះអញ្ជើញឧកញ៉ា និងប្រធានក្រុមហ៊ុន ៤ រូបឲ្យចូលខ្លួនទៅបង់ពន្ធចូលថវិកាជាតិ ដើម្បីដោះស្រាយបំណុលពន្ធរដ្ឋ រួមមាន : ១- លោកឧកញ៉ា ស្រី វុទ្ធី ម្ចាស់ភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុន ងួន វុទ្ធី ត្រេឌីង ឌីវើឡុបមិន ខបផូរ៉េហ្សិន ២- លោក សួស សារិទ្ធ ម្ចាស់ភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រែន ខនស្ត្រាក់ហ្សិន អ៊ីនដាប់ស្ទីល ៣- លោក សរ សុខន ម្ចាស់ភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុន ពេជ្រ សុខន អភិវឌ្ឍន៍ ពាណិជ្ជ អាហរ័ណ នីហរ័ណ និង ៤- លោក ជា សុខហេង ម្ចាស់ភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុន បេស ត្រេនស្ព័ត សឺវីស៕

សូមអានលិខិតទាំងស្រុងខាងក្រោមនេះ ៖

Chetha65

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *