លោកស្រីយក់ សម្បត្ដិ ថ្លែងថា ក្រសួង​នឹងចាប់ផ្ដើម​អនុវត្ដ ការធ្វើតេស្ដរហ័សរកមេរោគកូវីដ១៩ ដែលប្រើពេល​ត្រឹមតែ​១៥នាទី​ប៉ុណ្ណោះ

លោកស្រីយក់ សម្បត្ដិ រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​សុខាភិបាល បានថ្លែងថា ក្រសួង​នឹងចាប់ផ្ដើម​អនុវត្ដ ការធ្វើតេស្ដរហ័សរកមេរោគកូវីដ១៩ ដែលមានឈ្មោះថា «COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE» ដែលប្រើពេល​ត្រឹមតែ​១៥នាទី​ប៉ុណ្ណោះ នៅគ្រប់ទីតាំងដែលសង្ស័យទាំងអស់ ៕

Loading...